Kontakt

 

Kontaktuppgifter

 

Thurberg Asset Management AB

Löjtnantsgatan 4

11550 Stockholm

Telefon: 070-385 47 46

E-mail: andreas@thurberg.se

www.thurberg.se

 

Klagomålshantering

Vår ambition är att du som kund skall vara nöjd med oss. Bolaget förbinder sig att behandla alla inkomna klagomål snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål skall besvaras sakligt och korrekt och på kundens begäran skriftligen. Är klagomålet att betrakta som ett missförstånd eller ett enkelt fel bör detta åtgärdas omedelbart. Klagomålsansvarig skall så snart som möjligt, men senast 14 dagar, skriftligen meddela kunden hur Bolaget har bedömt ärendet och på vilket sätt Bolaget har följt upp ärendet. Beslutet i ett klagomålsärende skall alltid vara skriftligt om inget annat avtalats. Om kundens klagomål inte kan tillmötesgå skall kunden få en motivering till det.

 

Kunderna kan också få vägledning hos Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå samt hos den lokala konsumentvägledningen.

 

Om Bolaget beslutar att inte tillmötesgå kundens anspråk kan kunden vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. Kunden har också möjlighet att låta allmän domstol pröva tvisten.

 

Eventuella klagomål skickas till:

 

Thurberg Asset Management AB

Att: Klagomål

Löjtnantsgatan 4

11550 Stockholm

 

Thurberg Asset Managements vision är att vara ditt självklara val för finansiell rådgivning.

©2015 Thurberg Asset Management AB – Orgnr. 559006-8333 Stockholm – andreas@thurberg.se